Kommentarer dokumenterade under kulturnatten och nedskrivna utan någon specifik ordning. Kommentarer samlade under dialog med cykelkultur och besökare på Stenkrossen.

 • Miljövänligare än en elcykel = vanlig cykel
 • BikeKitchen är bra
 • Sol är bra
 • Vill inte ha en elcykel
 • Markera cykelvägar tydligare, t,ex måla vägbana orange.
 • Arbetsgivare borde betala med kortare arbetstid för cyklister
 • Farligt att cykla
 • Att cykla är frihet
 • Bra med elcyklar att hyra
 • Buss borde inte få köra om cykel i stan
 • Bussar måste bort eller bli färre i centrum
 • Ta bort gatsten, besvärligt med rullator och cykel
 • Vägmarkeringar som visar huvudcykelväg
 • Jag hatar att cykla