Vår policy är att man väljer själv det sätt som passar bäst, men om man inte vet hur man ska göra, kan man följa denna enkla policy.

Varje organisation är vårt ansikte utåt och sköter all kommunikation enligt egna riktlinjer. I mitten finns Cykelkultur som ett nav, som håller ihop och gör att alla åker i samma riktning.

Obligatoriska aktiviteter på Stenkrossen (Avtal)

  • Öppna aktiviteter ska publiceras på Stenkrossens Facebook sida 4 veckor innan event och kommentar ska skrivas 2 veckor innan event

Diskussioner (mellan medlemmar)

Kommunikation (mellan individer) Projekt

  • Discord / Slack

Information (till medlemmar / grupp)

  • Nyhetsbrev