dag, 3:e juni är det på FN:s initiativ Cykelns dag.

Att cykla är ett smart sätt att resa. Det ger inga utsläpp, inget buller. Det är yteffektivt och minskar trängseln. 
Att cykla ger bra motion och för många behövs det - folkhälsomyndighetens rekommendationer är att vuxna rör sig minst 
en halvtimme om dagen, fem dagar i veckan. Barn behöver få upp pulsen minst en timme om dagen. Allt färre vuxna och 
barn når rekommendationerna. Om fler cyklade till jobb eller skola skulle det betyda mycket för folkhälsan!

Efter år av minskat cyklande i Sverige har regeringen satsat ordentligt på att vända utvecklingen. Vi har bland annat 
öppnat ett nytt Cykelcentrum för kunskap och forskning och rejält ökat medel till cykel i den nationella infrastrukturplanen. 
Genom våra stadsmiljöavtal kan kommuner och regioner söka medel för cykelåtgärder och hållbara stadsmiljöer. 
Men vi har mycket kvar att göra, och därför kommer jag jobba på för en ökad och säker cykling – 
och jag vill se att fler väljer cykeln framöver!Brukar du cykla? Vad tror du behövs för att fler ska cykla?
Svara gärna i kommentarsfältet, jag läser alla kommentarer och förslag! Länk till inlägg
- Tomas Eneroth

Efter ett öppet inlägg och önskemål om förslag för att öka andelen cykling i samhället har jag sammanfattat följande förslag

Föreningen solarXbike arbetar aktivt med att öka andelen klimatsmarta transporter i samhället.

Föreningen har tagit fram 4 väl genomarbetade förslag och ansökt om projektbidrag av trafikverket men fått avslag, och har därför utan budget beslutat att försöka genom föra våra planer trots detta. Kommunerna i regionen har inte heller varit tillmötesgående utan haft en distanserad hållning, svåra att föra en dialog med och verkar vänta på något outtalat som ska ske.

Vår egna observationer och samlade erfarenhet har sammanfattat några av de hinder som finns för att välja cykel.

 • Stöld av cykel och tillbehör som elcykel batterier 0% uppklarande och ca 70% sker på kommunal plats
 • Låg tillgänglighet, cyklar idag håller en förhållandevis dålig kvalitet och kräver förhållandevis mycket service för att fungera. Egen statistik visar att en Elcykel behöver åtgärdas ca 2 ggr per månad för att fungera tillfredsställande
 • Svårt att transportera mindre saker som matkassar, verktyg byggnadsmaterial på cykel.

Några radikal lösningsförslag

 • Fri cykelservice, cykelreparationer upplevs som dyra i förhållande till vad en billig cykel kostar, varför man undviker ordentlig service och cyklarna blir inte använda
  – Ett system likt husläkare, där cykelverkstäder får ersättning för antal cyklar som man har listade och kan bygga upp bättre servicemöjligheter av högre standard, är dagens. Samtidigt ge incitament för att tillhandahålla cyklar som är enkla att reparera och kan investera i produkter av högre kvalitet som håller längre och är möjliga att reparera.
 • Gör platsägaren ansvarig och ersättningsskyldig för cyklar som blir stulna på markägarens plats.
 • Ge föreningar bidrag att köpa in cyklar som man kan låna ut och samtidigt få ersättning för servicearbete.
 • Bättre cykelparkering med laddmöjlighet och skydd för stöld och klimat. Samt servicemöjlighet på många platser, shoppingcenter, bostadsområden naturskyddsområden.

 

Vår projekt som vi arbetat fram som ska bidra till ökad kunskap, ökad tillgänglighet och bidra till en trevlig cykelupplevelse

 • Workshopppar för att bygga egna cyklar utifrån delar inkl. bygga elcykel
 • Låna ut cyklar till skolor och medborgare med låg finansiell status
 • Utvalda cykelutflykter till destinationer med guider med bra förutsättningar för cykling istället för att ta bil. Initialt till turister för att se nya sidor av Lund med omgivningar som normalt kräver bil för att upptäcka gärna med elcyklar som visar att man kan nå betydligt längre utan större ansträngning
 • Datainsamling och mätning, utveckla och bygga in mätutrustning i cyklar för att kunna validera nyttjande och kvantifiera klimatnytta automatiskt, för att visa direkt påverkan av en cykeltur.

 

Problem att finansiera aktiviteter

Kommuner verkar inte ha något intresse förutom att investera mycket pengar i infrastruktur, som ger väldigt dålig återkoppling på cyklister behov. All investering till cyklister går först genom kollektivtrafik eller som ett komplement till vägtrafikinvesteringar.

Man bör se cykel som ett eget transportsystem med speciella behov som behöver en högre status, för att kunna göra investeringar utifrån ett system perspektiv.

 

Förslagen sammanfattade av mig Lars Lindmark med input från medlemmar i projektet Cykelkultur i LUND