3-årigt projekt Cykelkultur i LUND

Vår vision är att samarbeta för att främja en stark och modern cykelkultur i Lund. Våra aktiviteter har som syfte att sätta olika aspekter av cyklandet i fokus, och våra specifika mål kan sammanfattas som:

1) att ge alla (oavsett bakgrund) möjlighet att kunna använda en cykel, genom att lära unga och vuxna att cykla (Cykelskolan)

2) att överföra kunskaper till allmänheten om hur man själv kan laga och ta hand om sin cykel, genom att ge gratis hjälp och vägledning och genom  att tillhandahålla alla nödvändiga verktyg (Bike Kitchen)

3) att förbereda en plattform och utveckla teknologin för ett hållbart bike-sharing system för elcyklar som laddas av ren solenergi (SolarXBike).

Projektbeskrivning Ansökan för stenkrossen Cykelkultur Lund