Aktivitetsbeskrivning för Ledare av Cykelutflykter

Digitala verktyg | Teamsidor | Boka och betala (deltagare) | Risker brand | prognos

Organiserade cykelturer i Lunds omnejd: För att främja en hälsosammare livsstil, öka kunskaperna om Lunds närmiljö och bygga nya gemenskaper, planerar vi att organisera endagsturer till intressanta utflyktsmål i Lunds närhet.

De fyller en viktig funktion mot målet att främja cykelkultur. Och erbjuder en aktivitet som skapar möjlighet till informella samarbeten över organsiationsgränser.

3a – Cykelturer med elcyklar, i första hand ämnade för turister och besökare, men även som incitament för lokalbefolkningen att upptäcka nya möjligheter. Som exempel kan nämnas den populära friluftsanläggningen Skrylle ca 10 km öster om Lund. 95% av alla besökare tar sig idag dit med bil, trots att avståndet är måttligt och skulle vara en utmärkt distans för en el-cykel. 

3b – Cykelutflykter för medarbetare vid arbetsplatser. Arbetsgivare som universitet och forskningscentra har stora antal anställda från andra länder, och det är av stor vikt att arrangera aktiviteter som gynnar både teambuilding och personlig hälsa och trivsel. Att kunna hyra cyklar för gruppaktiviteter, t ex på helger, ger företagen i Lund möjlighet att aktivt bidra till att internationella medarbetare snabbare kan känna delaktighet i sitt nya närsamhälle.

Varje utflyktsmål kommer att ha en egen sida, med beskrivning, bilder, karta, kvalitetsegenskaper beskrivna såsom beräknad tid, sträcka, bekvämligheter, upplevd variation och beskrivning av vägunderlag och omgivande miljö.

| Redigera | Utskrift |

Planeringstavla för utflykter

 


Varje utflykt har olika egenskaper som kan anpassas efter situation, tillgängliga resurser som cyklar och volontärer, samt vilken målgrupp som avses för aktuell utflykt

Ekonomiska principer

 • Cykelkultur i LUND står som arrangör av utflykt
 • Ersättning utgår till ledare
 • Lån av cyklar sker på bekostnad av deltagare eller annan aktör ifall avtal om detta finns.

Principer

 • Varje utflykt leds av 2 volontärer, varav en med teknisk kunskap, för att kunna åtgärda mindre problem som kan uppstå under färd.
 • Initialt har vi satt Max antal deltagare till 5 st
 • Introduktionspriser till utvalda fellows (350:- inkl elcykel)
 • Målgrupper för prissättning (Studenter/medlemmar | Turister | Volontärer) (150:- – 300:- — 0:-)
 • Varje person deltar på egen risk
 • Vid utlåning av cyklar ska dessa vara trafiksäkra
 • Ledare skall ha en checklista att gå igenom inom avfärd

Riskhantering (risker som vi kan hantera och påverka)

 • Volontär saknas eller har fått förhinder |
 • Cykel får punktering | Medelrisk | mekaniker | enkla verktyg |
 • Större avbrott | låg risk | Identifiera busshållplatser | identifiera lämningsplatser | Ring Helge för upphämtning av cykel |
 • Stark nedförsbacke | Låg risk | Ledare informera vid varje plats | säker nedfart |
 • Olycka med cykel | låg risk | Förbandslåda | ABC | 112 |

Risker utanför vår kontroll

 • Trafikolycka med bil | Låg risk | Val av vägar med minimal kontakt.