Att ta beslut

Skriv en motion

Du som medlem i Cykelkultur i LUND har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman. Dessa kallas för motion.
En motion ska alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

Skillnad på förslag och motion

Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse i föreningen.
Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.

Så här skriver du en motion

Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
Skriv vad ärendet handlar om.
Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
Skriv under dokumentet med ditt namn.
Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.
Tänk på att det är styrelsen i din förening som tar hand om löpande frågor som rör förvaltning.

Var med och påverka
Det finns regler för när man senast måste skriva en motion. Om du vill vara säker på att den blir behandlad på nästa årsstämma måste du skriva den i tid och lämna in den till styrelsen. Det står i stadgarna för din förening vad som gäller.