Påverka

Cykelkultur i LUND är en demokratisk organisation som vill ge medlemmar möjlighet att påverka.
Man kan påverka top-down vilket ger större genomslagskraft men kräver mer för att kunna få igenom sitt förslag och man kan starta projekt.

Att ta beslut

 

Starta projekt