Gemensamt skapa tryggare LUND

Category: Projects

Vi vill starta ett samarbetsprojekt för att skapa ett tryggare Lund och använda överenskommelsen mellan Lunds kommun och Ideburen sektor för att jobba med frågor som är viktiga tillsammans  medborgare i Lunds kommun och som utgår ifrån trygghetsaspekten inom resp område.

Ex. Informera om cykelhjälm (trygghet) och det kan vi hitta på flera ställen i skåne. Och cykelvägar (Trygghet). Hälsan (Trygghet). Sociala (Trygghet) Osv osv.

Några ytterligare områden som skulle behöva högre trygghet och tillförlitlighet.

Genom överenskommelsen har vi möjlighet att starta gemensamma projekt med kommunen, framförallt inom följande områden

  • Inkludering
  • Hälsosamma levnadsvanor
  • Hållbar utveckling Agenda 2030
  • Demokrati, delaktighet och trygghet

 

Ca 30 föreningar är med i Överenskommelsen varav Cykelkultur i LUND och Lilla Teatern är några av de som anslutit sig.

Vi har skapat en arbetsgrupp kring detta

 

Anmäl ditt intresse till Någon av ovanstående personer!

 

  • Cykelskolan I LUND