Starta projekt

Som medlem i föreningen har du möjlighet att starta projekt. Mindre projekt är sådana som finansieras av föreningen och större där föreningen söker pengar för att genomföra.

Egna projekt
Styrelsen beställer och finansierar – Projektdeltagare utför och projektdeltagare bedömer genom att dela med sig av sina lärdomar.

Större projekt
Styrelsen beställer  – Finansiär bedömer  och Projektdeltagare utför