Bli medlem nu!

 

! Aktuell kalender för ordinarie verksamhet

Föreningen Cykelkultur i Lund huvudsakliga syfte är att stödja och uppmuntra de cykelrelaterade organisationerna på Stenkrossen (Bike Kitchen Lund, SolarXBike och Lunds cykelskola) i deras gemensamma och individuella arbete för att utveckla och stärka Lunds cykelkultur. Detta arbete inkluderar att öka andelen klimatsmarta transporter i samhället, främja återbruk av cyklar samt tillgängliggöra cykling för fler medborgare. Föreningen ska även stödja lämpliga, tidsbegränsade projekt med fokus på cykelkultur som genomförs på initiativ av enskild medlem.

Cykelkultur i Lund är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar i enlighet med demokratiska principer. Varje organisation drivs enligt egen verksamhetsplan och policy, som kommunicerats till föreningen Cykelkultur i Lund på gemensam webbplats.

Stadgar i pdf